Clean Marine Switchboards AS melder oppbud.

Styret I Clean Marine Switchboards AS har besluttet å melde oppbud for selskapet.

De ansatte ble informert i et allmøte hos bedriften.

Selskapet ble for litt over et år siden oppkapitalisert for videre drift og vekst for 2020 hvor man også var avhengige av et positivt driftsresultat. Dette har selskapet dessverre ikke lyktes med da den pågående covid-19 pandemien har hatt en alvorlig negativ effekt for selskapet operasjonelt og finansielt.

Under covid-19 pandemien har vår bransje lidd av omsetningssvikt, med utsettelser og kanselleringer av planlagte prosjekter. Som følge av dette har Clean Marine Switchboards AS en ordremangel som gjør at selskapet ikke har mulighet til å opprettholde ordinær drift og bemanning i samme grad som frem til nå med større tap og forsinkelser grunnet covid-19. Selskapet har jobbet for å få til utleie og serviceavtaler for kortsiktige oppdrag i 2021, men har dessverre ikke lyktes med dette. Selskapet har heller ikke lyktes med å sikre en større langsiktig ordrereserve da situasjonen er meget krevende. Dette gjør at selskapet ikke ser noen annen utvei, og melder oppbud.

 

Inntil bobestyrer er oppnevnt, bes det ta kontakt med Styrets Leder Bjørn Erik Nilsen på mail [email protected] eller telefon +47 913 59 417 for eventuelle henvendelser

 

Clean Marine Switchboards AS

Brekstad, 22.01.2021